Over mij

Als er iets is in de wereld dat ik graag zou zien veranderen, dan is het dit:

Hier wil ik aan bijdragen en op mijn eigen unieke manier betekenisvol zijn.

Ik stel mezelf graag voor als een a-typische coach/begeleider. Omdat ik hou van out-of-the-box denken en mensen graag begeleid vanuit een niet problematische houding.

Ik kijk dus naar wat er is aan groeipotentieel. Ik zie mezelf als een meerwaarde in het begeleiden van mensen die bereid zijn een veranderingsproces echt aan te gaan. 

Misschien heeft mijn lange carrière als zelfstandig onderneemster in de creatieve sector hier wel toe bijgedragen. Mijn liefde voor bloemen, de natuur en kunst hebben zich vertaald in een bedrijf die jarenlang schoonheid als uithangbord had, tot ik ontdekte dat schoonheid werkelijk in alles zit.
En… vooral in de mens aan zich.

In mijn zoektocht naar wat dit dan wel mocht betekenen ontdekte ik 20 jaar terug bij toeval een artikel over Zijnsoriëntatie. Het was slechts die ene zin,  “JE BENT HELEMAAL GOED PRECIES ZOALS JE BENT“ die er voor zorgde dat ik bewuster werd en dat het leven zo veel meer te bieden heeft dan alleen maar de kleine ik-beleving. Dit monde uit in een 6-jarige opleiding aan de school voor zijnsoriëntatie te Utrecht met als oprichter-schrijver psycholoog maar vooral levenskunstenaar Hans Knibbe.

Ik leerde er mensen begeleiden vanuit een niet problematische houding, mindfulness, meditatie, dieptepsychologie. Het was een intense, goed gefundeerde opleiding, verslagen maken, supervisies trainingen. Los van alle opgedane kennis heb ik mezelf beter leren kennen en ontdekt hoe waardevol het leven is. Ik ervaar steeds de keuzevrijheid van hoe ik als mens omga met wat er ook gebeurt in mijn leven.

Interessante links

Iedereen heeft een passie, mijn passie is luisteren naar mensen.
Christine Lantsoght

Aansluitend op mijn basis vorming, kon ik me ook in volgende opleidingen dankbaar terugvinden verder verdiepen en ontwikkelen: